SZTUCZNA INTELIGENCJA W ARBITRAŻU

Aktualności, Artykuły, Porady, Informacje


SZTUCZNA INTELIGENCJA W ARBITRAŻU

SZTUCZNA INTELIGENCJA W ARBITRAŻU
Aktualności / 20 grudnia 2019 przez Beata Walczyna-Szydełko

Projekty orzeczeń wydawanych przez Ultima Ratio, czyli Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy RP, będą sporządzane z wykorzystaniem modułów informatycznych opartych na Sztucznej Inteligencji.

Sztuczna Inteligencja

Jak wskazuje KE, pod pojęciem Sztucznej Inteligencji (ang. Artificial Intelligence) należy rozumieć systemy, które: „wykazują inteligentne zachowanie dzięki analizie otoczenia i podejmowaniu działań – do pewnego stopnia autonomicznie – w celu osiągnięcia konkretnych celów.” Mogą być oparte na oprogramowaniu lub wbudowane w urządzenia.[1]

Sztuczna Inteligencja umożliwia analizę ogromnych ilości danych, szybsze uzyskiwanie informacji i formułowanie wniosków, a w konsekwencji podejmowanie decyzji. Jest wykorzystywana w wielu dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. Między innymi wspiera:

  • służby ratunkowe w diagnozowaniu zawałów lub innych schorzeń w oparciu o głos dzwoniącego,
  • radiologów w rozpoznawaniu nowotworów dzięki porównywaniu zdjęć rentgenowskich z danymi medycznymi,
  • instytucje finansowe w odczytywaniu wzorców nieprawidłowych zachowań, ułatwiając wykrywanie oszustw finansowych,
  • rolników w monitorowaniu przemieszczania się zwierząt, kontrolowaniu temperatury ich ciała i zużycia paszy,
  • wykonywanie tłumaczeń z języków obcych,
  • generowanie napisów w filmach wideo,
  • blokowanie spamu w skrzynkach pocztowych.

Według ekspertów w najbliższych latach pojawi się wiele nowych zastosowań Sztucznej Inteligencji, których dziś nie można przewidzieć. Na świecie rośnie bowiem nie tylko ilość przetwarzanych danych i liczba podmiotów korzystających z mechanizmów Sztucznej Inteligencji, ale również liczba przedsiębiorstw, które zajmują się tworzeniem rozwiązań opartych o Sztuczną Inteligencję.

Usprawnienie sądownictwa polubownego

Narzędzia Sztucznej Inteligencji znajdują zastosowanie także w postępowaniach prowadzonych przez sądy polubowne (arbitraż). Pozwalają na sprawne przejrzenie nawet kilku tysięcy stron dokumentów. Umożliwiają podsumowanie poglądów wyrażonych w wielu publikacjach naukowych oraz porównanie setek rozstrzygnięć arbitrażowych, wydanych w sprawach o zbliżonym stanie faktycznym. Ułatwiają sporządzanie transkrypcji z rozpraw, których przebieg został utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Opisane korzyści dostrzegł także Ultima Ratio, czyli Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy RP, który we współpracy z IUS.AI sp. z o.o. planuje w ciągu trzech lat wprowadzić rozwiązania oparte o Sztuczną Inteligencję, wspierające pracę arbitrów. Nowa technologia, przetwarzająca dane i stanowiska stron zgromadzone w toku postępowania, ma przyczynić się do skrócenia czasu oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy. Założyciele „Ultima Ratio” podkreślają jednak, że Sztuczna Inteligencja wyręczy arbitrów jedynie w prostych, czasochłonnych, żmudnych i odtwórczych zadaniach, a wszelkie decyzje merytoryczne będą podejmowane w tradycyjny sposób. 

W środowisku prawniczym wykorzystanie Sztucznej Inteligencji w arbitrażu jest postrzegane jako eksperyment, od wyniku którego będzie zależeć ewentualne wdrożenie technologii w innych postępowaniach sądowych.


[1] Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Europejskiego Komitetu Ekonomicznospołecznego i Komitetu Regionów z 25 kwietnia 2018 r., „Sztuczna Inteligencja dla Europy”, dostępny tutaj.

Treść niniejszego materiału ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być traktowana, jako porada prawna. Zawarte w materiale treści mogą nie wyczerpywać w pełni problemów lub zagadnień prawnych związanych z nowelizowanymi przepisami, orzeczeniami, interpretacjami. Każda sprawa wymagająca wiedzy prawniczej ma swój indywidualny wymiar, co uzasadnia jej indywidualną analizę. Zaleca się uprzednią konsultację konkretnej sprawy z radcą prawnym, adwokatem lub innym wykwalifikowanym prawnikiem. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przedstawionymi powyżej zagadnieniami prawnymi oraz ich możliwym wpływem na działalność Użytkownika prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@fibi.com.pl lub pisemnie na adres: ul. Chłodna 64/315, 00-872 Warszawa.Ostatnie wpisyPozostańmy w kontakcie

Fundacja
Instytut Bezpieczeństwa Informacji

ul. Chłodna 64/315
00-872 Warszawa
E-mail: kontakt@fibi.com.pl
Telefon: +48 796 861 561

NIP: 5732854282

Loading map...

Loading

      KONTAKT