OCHRONA PRYWATNOŚCI KONSUMENTÓW PO AMERYKAŃSKU

Aktualności, Artykuły, Porady, Informacje


OCHRONA PRYWATNOŚCI KONSUMENTÓW PO AMERYKAŃSKU

OCHRONA PRYWATNOŚCI KONSUMENTÓW PO AMERYKAŃSKU
Aktualności / 10 lutego 2020 przez Beata Walczyna-Szydełko

1 stycznia w Kalifornii weszła w życie ustawa o ochronie prywatności konsumentów (ang. California Consumer Privacy Act, CCPA).

Stosowanie

Zgodnie z CCPA dane osobowe to informacje, które identyfikują konsumenta lub gospodarstwo domowe, czyli wiadomości, które można w uzasadniony, racjonalny sposób powiązać z konkretnym konsumentem lub gospodarstwem domowym, takie jak: nazwisko, pseudonim, adres pocztowy, adres protokołu internetowego, adres e-mail, numer ubezpieczenia społecznego, numer prawa jazdy, numer paszportu.

CCPA zapewnia ochronę konsumentom – osobom fizycznym, które są rezydentami Kalifornii, czyli:

 • przebywają na terenie stanu z przyczyn innych niż przejściowe,
 • mają miejsce zamieszkania na terenie stanu, a znajdują się poza jego granicami z przyczyn przejściowych.

Do przestrzegania CCPA obowiązani są nie tylko przedsiębiorcy prowadzący działalność w Kalifornii, którzy spełniają jeden z poniższych warunków:

 • działają zarobkowo, osiągając roczne dochody brutto w wysokości co najmniej 25 milionów dolarów,
 • rocznie kupują, otrzymują, sprzedają lub udostępniają do celów komercyjnych dane osobowe co najmniej 50 tysięcy konsumentów, gospodarstw domowych lub urządzeń,
 • czerpią 50% lub więcej rocznych dochodów brutto ze sprzedaży danych osobowych,

ale również dostawcy usług, czyli podmioty przetwarzające dane osobowe konsumentów na rzecz przedsiębiorców.

Prawa i obowiązki

W myśl CCPA konsumenci mają prawo:

 • do informacji o tym, jakie dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane, czy są przekazywane innym podmiotom ze wskazaniem tych podmiotów,
 • dostępu do danych osobowych i ich usunięcia,
 • sprzeciwu wobec sprzedaży danych osobowych.

Konsumenci, którzy skorzystali z wymienionych praw nie mogą być dyskryminowani, a więc zgłoszenie żądania realizacji prawa nie może wywoływać negatywnych skutków dla konsumentów.

Przedsiębiorcy są obowiązani między innymi do:

 • powiadomienia konsumentów o przetwarzaniu danych osobowych – najpóźniej w momencie zbierania danych osobowych,
 • opracowania i stosowania procedur rozpatrywania wniosków konsumentów,
 • publikowania informacji, w tym finansowych, dotyczących sprzedaży danych osobowych.

Podsumowanie

Zakłada się, że CCPA będzie chronić dane osobowe o wartości ponad 12 miliardów dolarów, które są wykorzystywane w reklamie w Kalifornii każdego roku. Koszt dostosowania działalności przedsiębiorców do omawianej regulacji prawnej szacuje się na łączną kwotę od 467 milionów do ponad 16 miliardów dolarów w okresie od 2020 r. do 2030 r.[1].

Prace nad przyjęciem podobnych regulacji prawnych są prowadzone w Waszyngtonie i Nowym Jorku[2].

Z pełnym tekstem CCPA można zapoznać się tutaj.


[1] https://oag.ca.gov/system/files/attachments/press_releases/CCPA%20Fact%20Sheet%20%2800000002%29.pdf

[2] https://www.cpomagazine.com/data-protection/the-future-of-data-privacy-in-the-united-states/

Treść niniejszego materiału ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być traktowana, jako porada prawna. Zawarte w materiale treści mogą nie wyczerpywać w pełni problemów lub zagadnień prawnych związanych z nowelizowanymi przepisami, orzeczeniami, interpretacjami. Każda sprawa wymagająca wiedzy prawniczej ma swój indywidualny wymiar, co uzasadnia jej indywidualną analizę. Zaleca się uprzednią konsultację konkretnej sprawy z radcą prawnym, adwokatem lub innym wykwalifikowanym prawnikiem. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przedstawionymi powyżej zagadnieniami prawnymi oraz ich możliwym wpływem na działalność Użytkownika prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@fibi.com.pl lub pisemnie na adres: ul. Chłodna 64/315, 00-872 Warszawa.
Treść niniejszego materiału ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być traktowana, jako porada prawna. Zawarte w materiale treści mogą nie wyczerpywać w pełni problemów lub zagadnień prawnych związanych z nowelizowanymi przepisami, orzeczeniami, interpretacjami. Każda sprawa wymagająca wiedzy prawniczej ma swój indywidualny wymiar, co uzasadnia jej indywidualną analizę. Zaleca się uprzednią konsultację konkretnej sprawy z radcą prawnym, adwokatem lub innym wykwalifikowanym prawnikiem. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przedstawionymi powyżej zagadnieniami prawnymi oraz ich możliwym wpływem na działalność Użytkownika prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@fibi.com.pl lub pisemnie na adres: ul. Chłodna 64/315, 00-872 Warszawa.Ostatnie wpisyPozostańmy w kontakcie

Fundacja
Instytut Bezpieczeństwa Informacji

ul. Chłodna 64/315
00-872 Warszawa
E-mail: kontakt@fibi.com.pl
Telefon: +48 796 861 561

NIP: 5732854282

Loading map...

Loading

    KONTAKT