WYSZUKIWARKA USŁUG ROZWOJOWYCH Z DOFINANSOWANIEM

Aktualności, Artykuły, Porady, Informacje


WYSZUKIWARKA USŁUG ROZWOJOWYCH Z DOFINANSOWANIEM

WYSZUKIWARKA USŁUG ROZWOJOWYCH Z DOFINANSOWANIEM
Aktualności / 1 września 2021 przez Beata Walczyna-Szydełko

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to proste narzędzie pozwalające na znalezienie doradztwa, coachingu, mentoringu, szkolenia, czy studiów podyplomowych, finansowanych ze środków UE.

BUR została uruchomiona w 2016 r. i jest dostępna pod adresem: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/, a jej administratorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która dba o standard usług rozwojowych świadczonych przez różne podmioty w całej Polsce. Organizatorzy usług rozwojowych publikujący oferty w BUR są bowiem poddawani weryfikacji przez PARP.

Z wyszukiwarki mogą bezpłatnie korzystać wszyscy zainteresowani podnoszeniem kompetencji i rozwijaniem umiejętności:

  • osoby fizyczne (pracownicy, bezrobotni),
  • mikro, mali i średni przedsiębiorcy – zarówno prowadzący działalność gospodarczą w formie jednoosobowej, jak i osoby prawne (spółki prawa handlowego),
  • jednostki organizacyjne.

Przeglądanie ogłoszeń zamieszczonych w BUR oraz informacji o organizatorach usług rozwojowych nie wymaga zakładania konta, ale posiadanie własnego profilu jest konieczne dla zgłoszenia chęci udziału w wybranym doradztwie, czy szkoleniu.

Poruszanie się po BUR jest intuicyjne – obejmuje co prawda blisko 30 tysięcy wpisów, ale jednocześnie umożliwia ich filtrowanie między innymi ze względu na: dziedzinę, formę (zdalną lub stacjonarną), termin, czy cenę.

Po wybraniu konkretnego doradztwa, czy szkolenia, należy uważnie przeczytać informacje zawarte w ofercie (karcie usługi rozwojowej), to znaczy sprawdzić nazwę projektu UE, sposób dofinansowania, grupę docelową, dla której usługa rozwojowa jest dedykowana, datę zakończenia rekrutacji.

Zachęcamy do sprawdzenia naszego profilu w BUR. Tylko w ciągu ostatnich:

  • 2 lat świadczyliśmy prawie 1 500 godzin usług doradczych
  • 2 miesięcy świadczyliśmy blisko 300 godzin usług szkoleniowych

finansowanych ze środków UE.

Cieszymy się wysoką oceną i pozytywnymi opiniami przedsiębiorców i ich pracowników. Skontaktuj się z nami i dołącz do grona zadowolonych Uczestników!  

Treść niniejszego materiału ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być traktowana, jako porada prawna. Zawarte w materiale treści mogą nie wyczerpywać w pełni problemów lub zagadnień prawnych związanych z nowelizowanymi przepisami, orzeczeniami, interpretacjami. Każda sprawa wymagająca wiedzy prawniczej ma swój indywidualny wymiar, co uzasadnia jej indywidualną analizę. Zaleca się uprzednią konsultację konkretnej sprawy z radcą prawnym, adwokatem lub innym wykwalifikowanym prawnikiem. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przedstawionymi powyżej zagadnieniami prawnymi oraz ich możliwym wpływem na działalność Użytkownika prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@fibi.com.pl lub pisemnie na adres: ul. Chłodna 64/315, 00-872 Warszawa.Ostatnie wpisyPozostańmy w kontakcie

Fundacja
Instytut Bezpieczeństwa Informacji

ul. Chłodna 64/315
00-872 Warszawa
E-mail: kontakt@fibi.com.pl
Telefon: +48 796 861 561

NIP: 5732854282

Loading map...

Loading

      KONTAKT