ZOSTAŃ INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH!

Aktualności, Artykuły, Porady, Informacje


ZOSTAŃ INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH!

ZOSTAŃ INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH!
Aktualności / 2 grudnia 2021 przez Beata Walczyna-Szydełko

Chcesz poszerzyć wiedzę, zdobyć praktyczne umiejętności, podnieść kwalifikacje lub zmienić ścieżkę kariery?

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego przygotowała propozycję dla tych, którzy wiążą swoją przyszłość zawodową z ochroną danych i bezpieczeństwem informacji. Sprawdź!

Dane są fundamentem cyfrowej transformacji. Według prognoz Komisji Europejskiej, ilość danych generowanych na świecie wzrośnie z 33 zettabajtów w 2018 r. do 175 zettabajtów w 2025 r., a niedobór specjalistów ds. danych, w tym ekspertów w dziedzinie ochrony danych i bezpieczeństwa informacji będzie się pogłębiać.

Odpowiadając na potrzeby rynku pracy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego we współpracy z nami, rozpoczęła rekrutację na studia podyplomowe: Inspektor Ochrony Danych i Oficer Bezpieczeństwa Informacji.

Nauka trwa dwa semestry i obejmuje 160 godzin zajęć. Wykłady prowadzone są nie tylko przez specjalistów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, ale także zaproszonych wykładowców innych uczelni oraz praktyków, zajmujących się profesjonalnie ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji.

Studia podyplomowe są adresowane do:

  • osób już zatrudnionych lub planujących podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwach, których działalność objęta jest RODO i gdzie istnieją wysokie wymagania co do bezpieczeństwa informacji,
  • planujących objąć funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD),
  • wyznaczonych do wdrożenia RODO w jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
  • osób zamierzających prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług audytu i wdrażania RODO,
  • absolwentów wszystkich kierunków studiów, zainteresowanych nowoczesnymi procedurami zarządzania bezpieczeństwem informacji, pragnących uzyskać nową specjalność zawodową.

Nabór trwa!

Sprawdź: www.spbiodo.sggw.pl

Treść niniejszego materiału ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być traktowana, jako porada prawna. Zawarte w materiale treści mogą nie wyczerpywać w pełni problemów lub zagadnień prawnych związanych z nowelizowanymi przepisami, orzeczeniami, interpretacjami. Każda sprawa wymagająca wiedzy prawniczej ma swój indywidualny wymiar, co uzasadnia jej indywidualną analizę. Zaleca się uprzednią konsultację konkretnej sprawy z radcą prawnym, adwokatem lub innym wykwalifikowanym prawnikiem. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przedstawionymi powyżej zagadnieniami prawnymi oraz ich możliwym wpływem na działalność Użytkownika prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@fibi.com.pl lub pisemnie na adres: ul. Chłodna 64/315, 00-872 Warszawa.Ostatnie wpisyPozostańmy w kontakcie

Fundacja
Instytut Bezpieczeństwa Informacji

ul. Chłodna 64/315
00-872 Warszawa
E-mail: kontakt@fibi.com.pl
Telefon: +48 796 861 561

NIP: 5732854282

Loading map...

Loading

      KONTAKT