Tytuł

UWOLNIJ SWÓJ CYFROWY POTENCJAŁ!

KLAUZULA INFORMACYJNA

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Instytut Bezpieczeństwa Informacji (Fundacja) z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 64/315 (00-872 Warszawa), kontakt@fibi.com.pl.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu – udzielenia przez Fundację odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. w ramach realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu – udzielenia odpowiedzi na wiadomość.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty świadczące usługi hostingu, serwisu, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń Fundacji.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • prawo do usunięcia graniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo żądania przeniesienia danych osobowych;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych podmiotów odwiedzających witrynę www.fibi.com.pl zostały określone w Polityce prywatności.


DZIĘKI NAM:


Certyfikat

zdobędziesz certyfikat rozpoznawany przez partnerów biznesowych

Gotowe rozwiązania

wdrożysz nowe procedury i rozwiązania techniczne

Rozwój

Twoi pracownicy poszerzą wiedzę branżową i rozwiną umiejętności specjalistyczne

Pomoc doradcy

uzyskasz pomoc doradcy w bieżącej działalności

  KONTAKT