Slajd 1

Uwolnij potencjał swojego przedsiębiorstwa!


Instytut Bezpieczeństwa Informacji

Instytut Bezpieczeństwa Informacji to organizacja promująca rozwój gospodarki cyfrowej oraz wspierająca wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w działalności gospodarczej.

Jesteśmy zespołem ekspertów z zakresu bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych oraz zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zwłaszcza zarządzania jakością. Współpracujemy ze specjalistami w dziedzinie wykorzystania informacji geoprzestrzennych i technologii satelitarnych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorców, społek z sektora bankowego, spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz organów administracji publicznej.

Naszym celem strategicznym jest zwiększanie wartości przedsiębiorstw poprzez optymalne wykorzystanie zasobów intelektualnych, materialnych i organizacyjnych.

Jesteśmy zorientowani na spełnianie wymagań Partnerów i Klientów oraz ciągłe doskonalenie, dlatego wdrożyliśmy system zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

Chcemy wywierać wpływ na decyzje podejmowane przez instytucje Unii Europejskiej, uczestniczymy w publicznych konsultacjach projektów aktów prawnych, zgłaszamy uwagi do propozycji dokumentów strategicznych. Działamy transparentnie, dlatego uzyskaliśmy wpis do rejestru służącego przejrzystości, prowadzonego przez Parlament Europejski i Komisję Europejską.

Prowadzimy proces kształcenia zgodnie z systemem Vocational Competence Certificate, czyli jednolitym systemem kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych, uznawanym przez Komisję Europejską, utworzonym z myślą o współdziałaniu i integracji wiedzy i umiejętności zawodowych z potrzebami przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku pracy.

Jesteśmy instytucją szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, organizujemy szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych.

Dążymy do upowszechniania wiedzy o dobrych praktykach w zapewnianiu jakości szkoleń. Zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych z 29 września 2017 r., przyjętym do stosowania przez Zarząd Instytutu Bezpieczeństwa Informacji uchwałą z 10 stycznia 2019 r.

Oferta

Prowadzimy działalność na rzecz zwiększania konkurencyjności
mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
W ramach

podejmujemy inicjatywy mające na celu
wzbogacenie wiedzy, umiejętności i postaw:

osób pozostających
bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy

przedsiębiorców

pracowników
i współpracowników
przedsiębiorców

Zobacz szczegóły

Świadczymy usługi szkoleniowe i doradcze z zakresu:

  • bezpieczeństwa informacji,
  • ochrony danych osobowych,
  • cyfryzacji procesów,
  • zarządzania projektami,
  • przygotowania i wdrażania zmian,
  • wykorzystania mediów społecznościowych,
  • pozyskiwania środków europejskich.

Obsługujemy projekt „Akademia Menadżera MŚP” we wszystkich makroregionach Polski.
Organizujemy szkolenia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Zgodnie z decyzją Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, świadczymy także usługi rozwojowe – szkoleniowe i doradcze, współfinansowane ze środków europejskich w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej dowiesz się na: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Jeśli chcesz uzyskać nawet do 80% dofinansowania na usługę szkoleniową
lub doradczą, już dziś napisz do nas na: kontakt@fibi.com.pl!

Pamiętaj! Dzięki Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości:

Certyfikat

zdobędziesz certyfikat rozpoznawany przez partnerów biznesowych

Gotowe rozwiązania

wdrożysz nowe procedury i rozwiązania techniczne

Rozwój

Twoi pracownicy poszerzą wiedzę branżową i rozwiną umiejętności specjalistyczne

Pomoc doradcy

uzyskasz pomoc doradcy w bieżącej działalności

BLOG

5 stycznia 2022

SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA

Do 31 stycznia 2022 r. trwa nabór do projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Sprawdź szczegóły!

Więcej
2 grudnia 2021

ZOSTAŃ INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH!

Chcesz poszerzyć wiedzę, zdobyć praktyczne umiejętności, podnieść kwalifikacje lub zmienić ścieżkę kariery?

Więcej
10 listopada 2021

DANE OSOBOWE W PROCESIE REKRUTACJI

Zakres danych osobowych, których można żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, jest wyznaczony przepisami prawa pracy.

Więcej
5 października 2021

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z RODO okres przechowywania danych osobowych powinien być ograniczony do ścisłego minimum. Co to oznacza w praktyce?

Więcej

ZAUFALI NAM


Pozostańmy w kontakcie

Fundacja
Instytut Bezpieczeństwa Informacji

ul. Chłodna 64/315
00-872 Warszawa
E-mail: kontakt@fibi.com.pl
Telefon: +48 796 861 561

NIP: 5732854282

Loading map...

Loading

      KONTAKT