Slajd 1

Uwolnij potencjał swojego przedsiębiorstwa!


Instytut Bezpieczeństwa Informacji

Instytut Bezpieczeństwa Informacji to organizacja promująca rozwój gospodarki cyfrowej oraz wspierająca wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w działalności gospodarczej.

Jesteśmy zespołem ekspertów z zakresu bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych oraz zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zwłaszcza zarządzania jakością. Współpracujemy ze specjalistami w dziedzinie wykorzystania informacji geoprzestrzennych i technologii satelitarnych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorców, społek z sektora bankowego, spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz organów administracji publicznej.

Naszym celem strategicznym jest zwiększanie wartości przedsiębiorstw poprzez optymalne wykorzystanie zasobów intelektualnych, materialnych i organizacyjnych.

Jesteśmy zorientowani na spełnianie wymagań Partnerów i Klientów oraz ciągłe doskonalenie, dlatego wdrożyliśmy system zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

Chcemy wywierać wpływ na decyzje podejmowane przez instytucje Unii Europejskiej, uczestniczymy w publicznych konsultacjach projektów aktów prawnych, zgłaszamy uwagi do propozycji dokumentów strategicznych. Działamy transparentnie, dlatego uzyskaliśmy wpis do rejestru służącego przejrzystości, prowadzonego przez Parlament Europejski i Komisję Europejską.

Prowadzimy proces kształcenia zgodnie z systemem Vocational Competence Certificate, czyli jednolitym systemem kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych, uznawanym przez Komisję Europejską, utworzonym z myślą o współdziałaniu i integracji wiedzy i umiejętności zawodowych z potrzebami przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku pracy.

Jesteśmy instytucją szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, organizujemy szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych.

Dążymy do upowszechniania wiedzy o dobrych praktykach w zapewnianiu jakości szkoleń. Zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych z 29 września 2017 r., przyjętym do stosowania przez Zarząd Instytutu Bezpieczeństwa Informacji uchwałą z 10 stycznia 2019 r.

Oferta

Prowadzimy działalność na rzecz zwiększania konkurencyjności
mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
W ramach

podejmujemy inicjatywy mające na celu
wzbogacenie wiedzy, umiejętności i postaw:

osób pozostających
bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy

przedsiębiorców

pracowników
i współpracowników
przedsiębiorców

Zobacz szczegóły

Świadczymy usługi szkoleniowe i doradcze z zakresu:

  • bezpieczeństwa informacji,
  • ochrony danych osobowych,
  • cyfryzacji procesów,
  • zarządzania projektami,
  • przygotowania i wdrażania zmian,
  • wykorzystania mediów społecznościowych,
  • pozyskiwania środków europejskich.

Obsługujemy projekt „Akademia Menadżera MŚP” we wszystkich makroregionach Polski.
Organizujemy szkolenia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Zgodnie z decyzją Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, świadczymy także usługi rozwojowe – szkoleniowe i doradcze, współfinansowane ze środków europejskich w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej dowiesz się na: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Jeśli chcesz uzyskać nawet do 80% dofinansowania na usługę szkoleniową
lub doradczą, już dziś napisz do nas na: kontakt@fibi.com.pl!

Pamiętaj! Dzięki Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości:

Certyfikat

zdobędziesz certyfikat rozpoznawany przez partnerów biznesowych

Gotowe rozwiązania

wdrożysz nowe procedury i rozwiązania techniczne

Rozwój

Twoi pracownicy poszerzą wiedzę branżową i rozwiną umiejętności specjalistyczne

Pomoc doradcy

uzyskasz pomoc doradcy w bieżącej działalności

BLOG

2 grudnia 2021

ZOSTAŃ INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH!

Chcesz poszerzyć wiedzę, zdobyć praktyczne umiejętności, podnieść kwalifikacje lub zmienić ścieżkę kariery? Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego przygotowała propozycję dla tych, którzy wiążą swoją przyszłość zawodową z ochroną danych i bezpieczeństwem informacji. Sprawdź!

Więcej
10 listopada 2021

DANE OSOBOWE W PROCESIE REKRUTACJI

Zakres danych osobowych, których można żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, jest wyznaczony przepisami prawa pracy.

Więcej
5 października 2021

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z RODO okres przechowywania danych osobowych powinien być ograniczony do ścisłego minimum. Co to oznacza w praktyce?

Więcej
1 września 2021

WYSZUKIWARKA USŁUG ROZWOJOWYCH Z DOFINANSOWANIEM

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to proste narzędzie pozwalające na znalezienie doradztwa, coachingu, mentoringu, szkolenia, czy studiów podyplomowych, finansowanych ze środków UE.

Więcej

ZAUFALI NAM


Pozostańmy w kontakcie

Fundacja
Instytut Bezpieczeństwa Informacji

ul. Chłodna 64/315
00-872 Warszawa
E-mail: kontakt@fibi.com.pl
Telefon: +48 796 861 561

NIP: 5732854282

Loading map...

Loading

  KONTAKT