ZOSTAŃ INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH!

Aktualności, Artykuły, Porady, Informacje

ZOSTAŃ INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH!

2 grudnia 2021

Chcesz poszerzyć wiedzę, zdobyć praktyczne umiejętności, podnieść kwalifikacje lub zmienić ścieżkę kariery?

DANE OSOBOWE W PROCESIE REKRUTACJI

10 listopada 2021

Zakres danych osobowych, których można żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, jest wyznaczony przepisami prawa pracy.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

5 października 2021

Zgodnie z RODO okres przechowywania danych osobowych powinien być ograniczony do ścisłego minimum. Co to oznacza w praktyce?

WYSZUKIWARKA USŁUG ROZWOJOWYCH Z DOFINANSOWANIEM

1 września 2021

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to proste narzędzie pozwalające na znalezienie doradztwa, coachingu, mentoringu, szkolenia, czy studiów podyplomowych, finansowanych ze środków UE.

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z PODKARPACIA

18 czerwca 2021

Trwa nabór do Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle, którego jesteśmy Partnerem! O objęcie inkubacją mogą wnioskować mikro, mali i średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego nie dłużej niż 24 miesiące.

OCHRONA PRYWATNOŚCI KONSUMENTÓW PO AMERYKAŃSKU

10 lutego 2020

1 stycznia w Kalifornii weszła w życie ustawa o ochronie prywatności konsumentów (ang. California Consumer Privacy Act, CCPA).

SZTUCZNA INTELIGENCJA W ARBITRAŻU

20 grudnia 2019

Projekty orzeczeń wydawanych przez Ultima Ratio, czyli Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy RP, będą sporządzane z wykorzystaniem modułów informatycznych opartych na Sztucznej Inteligencji.

STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

15 października 2019

Dostawca strony internetowej powinien wskazać Użytkownikowi okres przechowywania danych zebranych przez pliki cookies.

NARUSZENIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

20 sierpnia 2019

Wejście w życie RODO przyczyniło się do zwiększenia świadomości obywateli UE w zakresie ochrony danych osobowych, a co za tym idzie wzrostu liczby skarg, pytań oraz zgłoszeń naruszenia ochrony danych osobowych, otrzymywanych przez krajowe organy nadzorcze.

BEZPIECZEŃSTWO DOKUMENTÓW PUBLICZNYCH

12 lipca 2019

Dziś weszła w życie ustawa o dokumentach publicznych, która określa zasady projektowania, wytwarzania, przechowywania i weryfikacji autentyczności dokumentów publicznych.Pozostańmy w kontakcie

Fundacja
Instytut Bezpieczeństwa Informacji

ul. Chłodna 64/315
00-872 Warszawa
E-mail: kontakt@fibi.com.pl
Telefon: +48 796 861 561

NIP: 5732854282

Loading map...

Loading

      KONTAKT